دوستی ها، عکس بازیگران، فال روزانه، اخبار جنجالی، آموزش مسائل زناشویی

شخصيت‎شناسي از روي مدل قرار گرفتن پا‌ها

 آرزو
 ۱۰ آذر ۱۳۹۷
 2 views
 بدون دیدگاه

 • شخصيت‎شناسي از روي مدل قرار گرفتن پا‌ها

  خبرگزاري آريا –
  زبان بدن رازهاي زيادي را در مورد شخصيت افراد فاش مي کند که فرم قرار گرفتن پاها نيز از آن مستثني نيست. در حقيقت شما با توجه به فرم قرار گرفتن پاهاي طرف مقابل تان مي توانيد اطلاعات زيادي را در مورد او به دست آوريد. اين بار که در جمعي نشسته ايد، به فرم پاهاي ديگران دقت کنيد، مطمئنا چيزهاي زيادي دستگيرتان خواهد شد. ما در ادامه پيامي را که شما مي توانيد از طريق فرم ايستادن يا نشستن افراد دريافت کنيد، برايتان آورده ايم.
  پاهاي باز: قدرت
  شخصيت‎شناسي از روي مدل قرار گرفتن پا‌ها
  شخصيت‎شناسي از روي مدل قرار گرفتن پا‌ها‎
  زماني که شما پاهايتان را باز مي کنيد و وزن تان را به طور مساوي به روي دو پا مي اندازيد، اينطور به نظر مي رسد که مي خواهيد قدرت تان را نشان دهيد. شما مي خواهيد اين پيام را به ديگران بدهيد که به اندازه کافي قدرت داريد و مي توانيد از پس مسئوليت تان در يک تيم برآييد.
  اين فرم ايستادن اعتماد به نفس بالا را نيز منتقل مي کند. بنابراين حواس تان باشد که از اين فرم ايستادن را در چه شرايطي استفاده مي کنيد زيرا ممکن است باعث سوتفاهم اطرافيان تان شود.
  پاهاي روي هم: استرس
  فرم ايستادن يا نشستن افراد
  اگر چه اين فرم نشستن براي خانم ها نشانه ادب و زنانگي ست اما اگر در موقعيتي مثل مصاحبه کاري اينگونه بنشينيد، اين پيام را به طرف مقابل تان منتقل مي کنيد که استرس داريد. اين فرم نشستن دقيقا مثل اين است که لب هايتان را گاز بگيريد.
  تحقيقات نشانه داده که ۸۸% افراد، زماني که براي انجام کاري پشت ميزشان مي نشينند، پاهايشان را بهم قفل مي کنند. در تحقيقي که در يک دندان پزشکي انجام شد نيز نشان داد افرادي که براي چکاپ دندان شان به دندان پزشکي آمدند ۶۸% و آنهايي که بايد روي دندان شان کار مي کردند، ۹۸% پاهايشان را به اين حالت روي هم مي اندازند که همگي نشان از استرس دارد.
  بنابراين اگر مي خواهيد که استرس خود را پنهان يا آن را از خودتان دور کنيد، پاهايتان را از حالت روي هم انداخته در آوريد.
  يک پا روي زانو: آماده بحث
  شخصيت‎شناسي از روي مدل قرار گرفتن پا‌ها
  يکي از حالت هاي پايي که براي هر موقعيتي مناسب نيست، زماني ست که شما يک پايتان را به روي زانوي ديگرتان مي اندازيد. حتي اگر خودتان همچين هدفي نداشته باشيد، اين حالت نشاندهنده اين است که شما آماده جر و بحث و حتي رقابت با ديگران هستيد.
  شايد فکر کنيد که شما در زمان هاي مختلف، مانند تنهايي، هم اينگونه مي نشينيد در حالي که هيچ هدف خاصي ندارد، اما از آنجايي که اين پوزيشن پا اين معني را به طرف مقابل منتقل مي کند، بهتر است که به اين فرم نشستن در هر جايي عادت نکنيد.
  يک پا خم، يک پا صاف: ثبات موقعيت
  فرم ايستادن يا نشستن افراد
  پيغامي که اين مدل ايستادن منتقل مي کند براي زنان و مردان متفاوت است. اگر زنان به گونه اي بايستند که يک پايشان صاف و پاي ديگر روي آن خم شده باشد، به اين معني ست که دوست دارند در موقعيتي که در آن قرار دارند، بمانند اما نسبت به آن احساس ناامني دارند. در واقع آنها اين گارد را گرفته اند که نمي خواهند از موقعيت کنوني شان جدا شوند.
  اما معني اين مدل ايستادن براي زنان متفاوت است بدين معني که آنها از جايي که ايستاده اند راضي نيستند و دوست دارند که به جايي که سزاوارشان است برسند.
  پاهاي صاف جفت: بي تفاوت
  شخصيت‎شناسي از روي مدل قرار گرفتن پا‌ها
  اين پوزيشن پا حالتي خنثي دارد. بدين معني که شما تصميم به انجام هيچ کاري نداريد و تقريبا بي تفاوت هستيد. بنابراين براي زمان هايي که نمي خواهيد هيچ پيغامي را به طرف مقابل تان منتقل کنيد، بهتر است که به اين شکل بايستيد.
  منبع: bartarinha.ir

برچسب ها

ارسال دیدگاه